Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju putničkih brodova u nacionalnoj plovidbi (2013)

NN 80/2013 (28.6.2013.), Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju putničkih brodova u nacionalnoj plovidbi (2013)

HRVATSKI REGISTAR BRODOVA

1697

Na temelju stavka 3., čl. 1019. Pomorskog zakonika Republike Hrvatske (»Narodne novine« 181/2004, 76/2007, 146/2008 i 61/2011) Upravno vijeće Hrvatskog registra brodova donosi

ODLUKU

O PRAVILIMA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU PUTNIČKIH BRODOVA U NACIONALNOJ PLOVIDBI (2013)

1.1 Donose se PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU PUTNIČKIH BRODOVA U NACIONALNOJ PLOVIDBI (2013.), koja sadrže izmjene u ovim odsjecima:

1. Opći zahtjevi

2. Tehnički zahtjevi

3. Pregledi

4. Svjedodžbe

5. Ostali zahtjevi

Dodatak I

Dodatak II

1.2 Odsjeci pravila iz toč. 1.1. ove odluke stupaju na snagu 1. srpnja 2013. godine.

1.3 Stupanjem na snagu ovih pravila, prestaju vrijediti PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU PUTNIČKIH BRODOVA U NACIONALNOJ PLOVIDBI iz 2011. god. objavljena u »Narodnim novinama« br. 112/2011.

Broj: 520/KN/JB

Split, 20. lipnja 2013.

Predsjednik

Upravnog vijeća

Igor Butorac, v. r.