Rješenje o utvrđivanju cijena obrazaca isprava o oružju

NN 81/2013 (29.6.2013.), Rješenje o utvrđivanju cijena obrazaca isprava o oružju

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1716

Na temelju članka 107. stavka 1. točke 1. Zakona o oružju (»Narodne novine« broj: 63/2007, 148/2008 – ispravak i 59/2012) ministar unutarnjih poslova donosi

RJEŠENJE

O UTVRĐIVANJU CIJENA OBRAZACA ISPRAVA O ORUŽJU

I.

Za obrasce isprava o oružju, navedene u ovome Rješenju, plaća se naknada u sljedećem iznosu:

1. Odobrenje za nabavu oružja (Obrazac 2) ……………   .....3,00 kn,

2. Oružni list za držanje oružja (Obrazac 4) ………........    ...40,00 kn,

3. Oružni list za držanje i nošenje oružja (Obrazac 5) ...      ....40,00 kn,

4. Odobrenje za držanje oružja (Obrazac 6) …………………3,00 kn,

5. Europska oružna propusnica (Obrazac 24) …………   .....45,00 kn.

II.

Stupanjem na snagu ovoga Rješenja prestaje važiti Rješenje o utvrđivanju cijena obrazaca isprava o oružju (»Narodne novine« broj: 22/95).

III.

Ovo Rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. srpnja 2013. godine.

Broj: 511-01-152-45563/2-2013.

Zagreb, 27. lipnja 2013.

Ministar

Ranko Ostojić, v. r.

81 29.06.2013 Rješenje o utvrđivanju cijena obrazaca isprava o oružju