Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o označavanju energetske učinkovitosti televizora

NN 81/2013 (29.6.2013.), Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o označavanju energetske učinkovitosti televizora

81 29.06.2013 Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o označavanju energetske učinkovitosti televizora

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

1718

Na temelju članka 57. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/2012), ministar gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O STAVLJANJU IZVAN SNAGE PRAVILNIKA O OZNAČAVANJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI TELEVIZORA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom stavlja izvan snage Pravilnik o označavanju energetske učinkovitosti televizora (»Narodne novine«, broj 101/2011).

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/209
Urbroj: 526-03-02-02-02/2-13-1
Zagreb, 21. lipnja 2013.

Ministar
Ivan Vrdoljak, v. r.