Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o označavanju energetske učinkovitosti kućanskih rashladnih uređaja

NN 81/2013 (29.6.2013.), Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o označavanju energetske učinkovitosti kućanskih rashladnih uređaja

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

1720

Na temelju članka 57. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/2012), ministar gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O STAVLJANJU IZVAN SNAGE PRAVILNIKA O OZNAČAVANJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI KUĆANSKIH RASHLADNIH UREĐAJA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom stavlja izvan snage Pravilnik o označavanju energetske učinkovitosti kućanskih rashladnih uređaja (»Narodne novine«, broj 101/2011).

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/208

Urbroj: 526-03-02-02-02/2-13-1

Zagreb, 21. lipnja 2013.

Ministar

Ivan Vrdoljak, v. r.