Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o cijenama usluga

NN 81/2013 (29.6.2013.), Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o cijenama usluga

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

1728

Na temelju članka 102. stavka 2. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 152/08., 124/09., 49/11. i 25/13.), Skupština Hrvatske komore inženjera građevinarstva je na sjednici održanoj 27. lipnja 2013, uz pribavljenu prethodnu suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, te prethodna mišljenja Hrvatske komore arhitekata, Hrvatske komore inženjera strojarstva i Hrvatske komore inženjera elektrotehnike, donijela

PRAVILNIK

O STAVLJANJU IZVAN SNAGE PRAVILNIKA O CIJENAMA USLUGA

Članak 1.

Stavlja se izvan snage Pravilnik o cijenama usluga (»Narodne novine«, broj 85/99.), u dijelu koji se odnosi na usluge ovlaštenih inženjera građevinarstva.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik donosi Skupština Hrvatske komore inženjera građevinarstva, i stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 120-01/13-01/2

Urbroj: 500-00-13-1

Zagreb, 27. lipnja 2013.

Predsjednik

Hrvatske komore inženjera građevinarstva

Zvonimir Sever, dipl. ing. građ., v. r.