Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o cijenama usluga

NN 81/2013 (29.6.2013.), Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o cijenama usluga

81 29.06.2013 Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o cijenama usluga

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA

1731

Na temelju članka 102. stavka 2. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 152/08., 124/09., 49/11. i 25/13.), Skupština Hrvatske komore inženjera strojarstva je na sjednici održanoj 27. lipnja 2013., uz pribavljenu prethodnu suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, te prethodna mišljenja Hrvatske komore arhitekata, Hrvatske komore inženjera građevinarstva i Hrvatske komore inženjera elektrotehnike, donijela

PRAVILNIK

O STAVLJANJU IZVAN SNAGE PRAVILNIKA O CIJENAMA USLUGA

Članak 1.

Stavlja se izvan snage Pravilnik o cijenama usluga (»Narodne novine«, broj 85/99.), u dijelu koji se odnosi na usluge ovlaštenih inženjera strojarstva.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik donosi Skupština Hrvatske komore inženjera strojarstva i stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 100-01/13-01/11
Urbroj: 503-00-13-2
Zagreb, 27. lipnja 2013.

Predsjednik
Hrvatske komore inženjera strojarstva
mr. sc. Luka Čarapović, dipl. ing. stroj., v. r.