Odluka o donošenju Plana upravljanja vodnim područjima

NN 82/2013 (30.6.2013.), Odluka o donošenju Plana upravljanja vodnim područjima

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1737

Na temelju članka 36. stavka 1. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/2009, 130/2011 i 56/2013) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. lipnja 2013. godine donijela

ODLUKU

O DONOŠENJU PLANA UPRAVLJANJA VODNIM PODRUČJIMA

I.

Donosi se Plan upravljanja vodnim područjima, u tekstu koji je Vladi Republike Hrvatske dostavilo Ministarstvo poljoprivrede aktom, klase: 325-09/11-01/1, urbroja: 525-12/0911-13-40, od 24. lipnja 2013. godine.

Plan upravljanja vodnim područjima iz stavka 1. ove točke sastavni je dio ove Odluke.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-04/283

Urbroj: 50301-05/25-13-2

Zagreb, 26. lipnja 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.


PLAN UPRAVLJANJA VODNIM PODRUČJIMA


DODATAK I.

ANALIZA ZNAČAJKI VODNOG PODRUČJA RIJEKE DUNAV


DODATAK II.

ANALIZA ZNAČAJKI JADRANSKOG VODNOG PODRUČJA


DODATAK III.

Izvješće o informiranju i konzultiranju javnosti – sažetak


82 30.06.2013 Odluka o donošenju Plana upravljanja vodnim područjima 82 30.06.2013 Odluka o donošenju Plana upravljanja vodnim područjima 82 30.06.2013 Odluka o donošenju Plana upravljanja vodnim područjima 82 30.06.2013 Odluka o donošenju Plana upravljanja vodnim područjima