Odluka o opozivu Vesne Terzić dužnosti izvanredne i opunomoćene veleposlanice Republike Hrvatske Republici Čileu

NN 84/2013 (3.7.2013.), Odluka o opozivu Vesne Terzić dužnosti izvanredne i opunomoćene veleposlanice Republike Hrvatske Republici Čileu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1811

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96), točke II. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: T-018-07/13-02/17, urbroj: 5030115/1-13-08 od 17. lipnja 2013., donosim

ODLUKU

O OPOZIVU IZVANREDNE I OPUNOMOĆENE VELEPOSLANICE REPUBLIKE HRVATSKE

VESNA TERZIĆ opoziva se dužnosti izvanredne i opunomoćene veleposlanice Republike Hrvatske u Republici Čileu, sa sjedištem u Santiagu de Chile, dužnosti izvanredne i opunomoćene veleposlanice Republike Hrvatske u Višenacionalnoj Državi Boliviji, sa sjedištem u Santiagu de Chile, dužnosti izvanredne i opunomoćene veleposlanice Republike Hrvatske u Republici Peruu, sa sjedištem u Santiagu de Chile i dužnosti izvanredne i opunomoćene veleposlanice Republike Hrvatske u Republici Ekvadoru, sa sjedištem u Santiagu de Chile.

Ova Odluka stupa na snagu 31. srpnja 2013. godine.

Klasa: 018-07/13-02/23

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 21. lipnja 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.