Odluka o odlikovanju Veleredom kraljice Jelene s lentom i Danicom Prve Dame Republike Poljske Anne Komorowske

NN 84/2013 (3.7.2013.), Odluka o odlikovanju Veleredom kraljice Jelene s lentom i Danicom Prve Dame Republike Poljske Anne Komorowske

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1821

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst) i članka 2., 3. i 8. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06), donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Veleredom kraljice Jelene s lentom i Danicom, za iznimne zasluge u promicanju prijateljstva i razvitka uzajamne suradnje između Republike Hrvatske i Republike Poljske, odlikuje se

Prva Dama Republike Poljske ANNA KOMOROWSKA.

Klasa: 060-04/13-02/02

Urbroj: 71-05-04/1-13-01

Zagreb, 8. svibnja 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.