Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske

NN 84/2013 (3.7.2013.), Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1845

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst) i članka 2., 3. i 18. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja, donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske, za osobite zasluge za zdravstvo, socijalnu skrb i dugogodišnju kontinuiranu humanitarnu djelatnost u Hrvatskom Crvenom križu, odlikuju se

MARKO (Slavko) ĐUKIĆ

mr. sc. FRANJO (Antun) HUSINEC.

Klasa: 060-03/13-13/09

Urbroj: 71-05-04/1-13-01

Zagreb, 4. lipnja 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.