Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju potrebne dokumentacije koja se dostavlja uz zahtjev za izdavanje odobrenja kandidatu za člana uprave leasing društva

NN 85/2013 (4.7.2013.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju potrebne dokumentacije koja se dostavlja uz zahtjev za izdavanje odobrenja kandidatu za člana uprave leasing društva

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1901

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na temelju odredbe članka 21. stavka 4. Zakona o leasingu (»Narodne novine«, br. 135/2006), na sjednici Upravnog vijeća održanoj 1. srpnja 2013. donosi sljedeći

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O SADRŽAJU POTREBNE DOKUMENTACIJE KOJA SE DOSTAVLJA UZ ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA KANDIDATU ZA ČLANA UPRAVE LEASING DRUŠTVA

Članak 1.

U članku 3. stavku 1. Pravilnika o sadržaju potrebne dokumentacije koja se dostavlja uz zahtjev za izdavanje odobrenja kandidatu za člana uprave leasing društva (»Narodne novine«, br. 9/2007 i 109/2012) briše se točka 5.

Dosadašnje točke 6.,7. i 8. postaju točke 5., 6. i 7.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. srpnja 2013.

Klasa: 011-02/07-04/1

Urbroj: 326-550-13-3

Zagreb, 1. srpnja 2013.

Predsjednik Upravnog vijeća

Petar-Pierre Matek, v. r.