Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o objavljivanju informacija investicijskih društava

NN 85/2013 (4.7.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o objavljivanju informacija investicijskih društava

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1903

Na temelju odredbe članka 221. stavka 3. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine«, br. 88/08, 146/08, 74/09, 54/13), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga održanoj 1. srpnja 2013. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBJAVLJIVANJU INFORMACIJA INVESTICIJSKIH DRUŠTAVA

Članak 1.

U Pravilniku o objavljivanju informacija investicijskog društva (»Narodne novine«, br. 48/09) u članku 12. stavku 1. točki 1. podtočka b. mijenja se i glasi:

»opis korištenja polica osiguranja i drugih mehanizama za prijenos rizika u svrhu umanjenja operativnog rizika;«

Članak 2.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-04/40

Urbroj: 326-330-13-2

Zagreb, 1. srpnja 2013.

Predsjednik Upravnog vijeća

Petar-Pierre Matek, v. r.