Ispravak Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

NN 85/2013 (4.7.2013.), Ispravak Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

MINISTARSTVO FINANCIJA

1914

Nakon izvršene usporedbe s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Pravilniku o porezu na dodanu vrijednost koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 79 od 27. lipnja 2013. godine, te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

U Pravilniku o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine« broj 79/2013), u članku 64. umjesto teksta: »stavka 1. točaka b), g), h), i), l), m), n)« treba stajati tekst: »stavka 3«.

Klasa: 011-01/13-01/292

Urbroj: 513-07-21-01/13-3

Zagreb, 1. srpnja 2013.

Ministar financija

Slavko Linić, v. r.