Ispravak Pravilnika o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije-fotonaponskih sustava

NN 85/2013 (4.7.2013.), Ispravak Pravilnika o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije-fotonaponskih sustava

NARODNE NOVINE

1915

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je tiskarska pogreška u Pravilniku o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije-fotonaponskih sustava, objavljenom u »Narodnim novinama«, broj 79 od 27. lipnja 2013., te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O UVJETIMA I MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE SUSTAVA KVALITETE USLUGA I RADOVA ZA CERTIFICIRANJE INSTALATERA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE-FOTONAPONSKIH SUSTAVA

Članak 39. ispravno glasi:

»Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. srpnja 2013. godine, osim članka 5. stavka 1. koji stupa na snagu dana 1. siječnja 2014. godine.«

Urbroj: 50501-13-1015

Zagreb, 4. srpnja 2013.

Glavna urednica

Zdenka Pogarčić, v. r