Uredba o radnim mjestima ovlaštenih carinskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju

NN 86/2013 (5.7.2013.), Uredba o radnim mjestima ovlaštenih carinskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1917

Na temelju članka 94. stavka 2. Zakona o carinskoj službi (»Narodne novine«, broj 68/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. srpnja 2013. godine donijela

UREDBU

O RADNIM MJESTIMA OVLAŠTENIH CARINSKIH SLUŽBENIKA KOJIMA SE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA U POVEĆANOM TRAJANJU

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuju se radna mjesta ovlaštenih carinskih službenika u Ministarstvu financija, Carinskoj upravi kojima se staž osiguranja, zbog težine i prirode poslova te posebnih uvjeta rada, računa u povećanom trajanju.

Članak 2.

Radna mjesta na kojima zbog težine i prirode poslova, te posebnih uvjeta rada postoji povećana opasnost za zdravlje i radnu sposobnost, jesu:

1. radna mjesta ovlaštenih carinskih službenika u graničnim carinskim uredima, carinskim uredima – službama za robno-granične procedure koji rade u turnusu (12-24; 12-48 sati) su:

– voditelj smjene,

– carinik I.,

– carinik II.,

– carinik III.;

2. radna mjesta ovlaštenih carinskih službenika koji su ovlašteni za primjenu sredstava prisile i obavljaju poslove nadzora i poslove provođenja carinsko-sigurnosnih mjera i to:

– voditelj Službe,

– voditelj Odjela,

– viši inspektor,

– inspektor,

– inspektor II. vrste,

– carinik II. vrste,

– carinik III. vrste.

Članak 3.

Svakih 12 mjeseci provedenih na radnim mjestima iz članka 2. ove Uredbe računa se u staž osiguranja kao 14 mjeseci.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o radnim mjestima ovlaštenih carinskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju (»Narodne novine«, broj 43/2012).

Članak 5.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 8. srpnja 2013. godine.

Klasa: 022-03/13-03/68

Urbroj: 50301-05/16-13-2

Zagreb, 4. srpnja 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.