Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godinu dana nefinancijskim trgovačkim društvima

NN 86/2013 (5.7.2013.), Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godinu dana nefinancijskim trgovačkim društvima

86 05.07.2013 Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godinu dana nefinancijskim trgovačkim društvima

HRVATSKA NARODNA BANKA

1939

Na temelju članka 12.a stavka 4. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (»Narodne novine«, br. 108/2012., 144/2012. i 81/2013.) Hrvatska narodna banka objavljuje

PROSJEČNU KAMATNU STOPU

NA STANJA KREDITA ODOBRENIH NA RAZDOBLJE DULJE OD GODINE DANA NEFINANCIJSKIM TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

Prosječna kamatna stopa za referentno razdoblje 1. 12. 2012. godine do 31. 5. 2013. godine, iznosi 5,40%.

O.br. 166-020/07-13/BV

Zagreb, 4. srpnja 2013.

Guverner
Hrvatske narodne banke
prof. dr. sc. Boris Vujčić, v. r.