Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika u području tekstila

NN 88/2013 (8.7.2013.), Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika u području tekstila

88 08.07.2013 Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika u području tekstila

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

1947

Na temelju članka 4. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (»Narodne novine«, br. 80/13) ministar gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA U PODRUČJU TEKSTILA

Članak 1.

Sljedeći Pravilnici u području tekstila prestaju važiti danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika:

– Pravilnik o sirovinskom sastavu i nazivima tekstila (»Narodne novine«, br. 41/10),

– Pravilnik o metodama kvantitativne analize trokomponentnih mješavina tekstilnih vlakana (»Narodne novine«, br. 41/10) i

– Pravilnik o određenim metodama kvantitativne analize dvokomponentnih mješavina tekstilnih vlakana (»Narodne novine«, br. 41/10).

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/217

Urbroj: 526-03-01-01-01/1-13-1

Zagreb, 1. srpnja 2013.

Ministar
Ivan Vrdoljak, v. r.