Rješenje o imenovanju predstojnika Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji

NN 90/2013 (12.7.2013.), Rješenje o imenovanju predstojnika Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1986

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011), članka 56. stavka 1. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 12/2013) i članka 74.a stavka 1. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/2005, 107/2007, 27/2008, 34/2011, 49/2011, 150/2011, 34/2012, 49/2012 – pročišćeni tekst, 37/2013 i 38/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. srpnja 2013. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU PREDSTOJNIKA UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI

Imenuje se JOŠKO BULE predstojnikom Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji, na razdoblje od četiri godine.

Klasa: 080-02/13-01/199

Urbroj: 5030115/1-13-02

Zagreb, 4. srpnja 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.