Rješenje o razrješenju predsjednice i članova Upravnog vijeća Opće bolnice Zadar

NN 90/2013 (12.7.2013.), Rješenje o razrješenju predsjednice i članova Upravnog vijeća Opće bolnice Zadar

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1992

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011), a u vezi sa člankom 4. stavkom 3. podstavkom 2. Zakona o sanaciji javnih ustanova (»Narodne novine«, broj 136/2012) i točkom IX. Odluke o sanaciji Opće bolnice Zadar (»Narodne novine«, broj 48/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. srpnja 2013. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA OPĆE BOLNICE ZADAR

1. Razrješuje se GROZDANA PERIĆ dužnosti predsjednice Upravnog vijeća Opće bolnice Zadar.

2. Razrješuju se dužnosti članovi Upravnog vijeća Opće bolnice Zadar:

– DAMIR KASAP, dr. med.

– JOSIP KRALJIĆ, dr. med.

Klasa: 080-02/13-02/146

Urbroj: 5030115/1-13-02

Zagreb, 4. srpnja 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.