Pravilnik o mjestima ulaska za pošiljke bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta koji podliježu fitosanitarnom pregledu pri unošenju iz trećih zemalja

NN 90/2013 (12.7.2013.), Pravilnik o mjestima ulaska za pošiljke bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta koji podliježu fitosanitarnom pregledu pri unošenju iz trećih zemalja

90 12.07.2013 Pravilnik o mjestima ulaska za pošiljke bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta koji podliježu fitosanitarnom pregledu pri unošenju iz trećih zemalja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1999

Na temelju članka 40. stavka 4. Zakona o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 75/05 i 55/11), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O MJESTIMA ULASKA ZA POŠILJKE BILJA, BILJNIH PROIZVODA I DRUGIH NADZIRANIH PREDMETA KOJI PODLIJEŽU FITOSANITARNOM PREGLEDU PRI UNOŠENJU IZ TREĆIH ZEMALJA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom određuju mjesta ulaska preko kojih se iz trećih zemalja smiju unositi pošiljke bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta koji podliježu fitosanitarnom pregledu pri unošenju u Europsku uniju.

Članak 2.

Kao mjesta ulaska za pošiljke bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta koji podliježu fitosanitarnom pregledu pri unošenju iz trećih zemalja određuju se:

1. Cestovni granični prijelazi:

1.1. Bajakovo

1.2. Karasovići

1.3. Nova Sela

1.4. Stara Gradiška

2. Pomorski granični prijelazi:

2.1. Ploče

2.2. Rijeka

3. Zrakoplovni granični prijelaz:

3.1. Zagreb – Zračna luka

4. Pošta carinjenja:

4.1. Zagreb – Pošta 2.

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o mjestima ulaska za pošiljke bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta koji podliježu fitosanitarnom pregledu (»Narodne novine«, br. 99/08).

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/82

Urbroj: 525-09/1087-13-1

Zagreb, 5. srpnja 2013.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.