Pravilnik o stavljanju izvan snage pojedinih odredaba Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti

NN 90/2013 (12.7.2013.), Pravilnik o stavljanju izvan snage pojedinih odredaba Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti

90 12.07.2013 Pravilnik o stavljanju izvan snage pojedinih odredaba Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

2002

Na temelju članka 3. stavka 4. Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1223/2009 Europskoga parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. godine o kozmetičkim proizvodima (preinačena verzija) (»Narodne novine« broj 18/2013) ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK

O STAVLJANJU IZVAN SNAGE POJEDINIH ODREDABA PRAVILNIKA O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI PREDMETA ŠIROKE POTROŠNJE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom u smislu odredbe članka 38. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1223/2009 Europskoga parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. godine o kozmetičkim proizvodima (preinačena verzija) stavlja izvan snage članak 7. do 18.j te Prilog I. do XII. i Prilog XIV. Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti predmeta široke potrošnje (»Narodne novine« broj 125/2009 i 23/2013).

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-02/105

Urbroj: 534-10-1-1-1/2-13-01

Zagreb, 8. srpnja 2013.

Ministar
prof. dr. sc. Rajko Ostojić, dr. med., v. r.