Ispravak Tehničkog propisa o izmjenama i dopunama Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama

NN 90/2013 (12.7.2013.), Ispravak Tehničkog propisa o izmjenama i dopunama Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

2016

Nakon izvršene usporedbe s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Tehničkom propisu o izmjenama i dopunama Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama koji je objavljen u »Narodnim novinama«, broj 79/2013 od 27. lipnja 2013., te se daje

ISPRAVAK

TEHNIČKOG PROPISA O IZMJENAMA I DOPUNAMA TEHNIČKOG PROPISA O RACIONALNOJ UPORABI ENERGIJE I TOPLINSKOJ ZAŠTITI U ZGRADAMA

U Tehničkom propisu o izmjenama i dopunama Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (»Narodne novine«, broj 79/2013.) u članku 15. umjesto:

»Ovaj propis stupa na snagu 1. srpnja 2013. osim odredbe članka 2. ovoga propisa koji stupa na snagu od 1. siječnja 2014.«

treba stajati:

»Ovaj propis stupa na snagu 1. srpnja 2013. osim odredbe članka 3. ovoga propisa koji stupa na snagu od 1. siječnja 2014.«

Klasa: 360-01/13-14/1

Urbroj: 531-06-13-23

Zagreb, 8. srpnja 2013.

Ministrica

Anka Mrak-Taritaš, dipl. ing. arh., v. r.