Ispravak Pravilnika o mjerilima za razvrstavanje lijekova te o propisivanju i izdavanju lijekova na recept

NN 90/2013 (12.7.2013.), Ispravak Pravilnika o mjerilima za razvrstavanje lijekova te o propisivanju i izdavanju lijekova na recept

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

2017

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Pravilniku o mjerilima za razvrstavanje lijekova te o propisivanju i izdavanju lijekova na recept koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 86 od 5. srpnja 2013. godine, te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O MJERILIMA ZA RAZVRSTAVANJE LIJEKOVA TE O PROPISIVANJU I IZDAVANJU LIJEKOVA NA RECEPT

Članak 50. ispravno glasi:

»Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbi članka 15. i 16. koje stupaju na snagu 25. listopada 2013. godine.«

Klasa: 011-02/13-02/100

Urbroj: 534-10-1-1-1/2-13-01

Zagreb, 9. srpnja 2013.

Ministar

prof. dr. sc. Rajko Ostojić, dr. med., v. r.