Pravilnik o graničnim prijelazima određenim za nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca

NN 91/2013 (17.7.2013.), Pravilnik o graničnim prijelazima određenim za nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca

91 17.07.2013 Pravilnik o graničnim prijelazima određenim za nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2052

Na temelju članka 69. stavka 5. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine« broj 82/2013), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O GRANIČNIM PRIJELAZIMA ODREĐENIM ZA NEKOMERCIJALNO PREMJEŠTANJE KUĆNIH LJUBIMACA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom određuju granični prijelazi Republike Hrvatske za nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca prilikom njihova unosa iz trećih zemalja.

Članak 2.

(1) Ovaj se Pravilnik primjenjuje na kućne ljubimce iz Uredbe (EZ) br. 998/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. svibnja 2003. godine o zahtjevima zdravlja životinja primjenjivim na nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca i o izmjeni Direktive Vijeća 92/65/ EEZ (SL L 146, 13. 6. 2003., u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 998/2003).

(2) Dopušteno je unošenje kućnih ljubimaca u Republiku Hrvatsku samo preko graničnih prijelaza određenih ovim Pravilnikom.

(3) Dokumentacijski i identifikacijski pregled do pet kućnih ljubimaca pri nekomercijalnom kretanju na područje Republike Hrvatske iz trećih zemalja, u skladu s točkom (a) članka 12. Uredbe (EZ) br. 998/2003, obavljaju službenici Carinske uprave na graničnim prijelazima iz članaka 3., 4. i 5. ovoga Pravilnika.

(4) Unos više od pet kućnih ljubimaca podliježe veterinarskom pregledu na graničnim veterinarskim postajama u skladu s točkom (b) članka 12. Uredbe (EZ) br. 998/2003.

Članak 3.

Kućni ljubimci, u pratnji vlasnika ili osobe ovlaštene od vlasnika, mogu se u Republiku Hrvatsku unositi iz Andore, Farskih otoka, Grenlanda, Islanda, Lihtenštajna, Monaka, Norveške, San Marina, Švicarske i države Vatikan preko svih graničnih prijelaza uključujući luke i zračne luke prema Europskoj uniji na kojima se provodi carinski nadzor.

Članak 4.

Za unošenje u Republiku Hrvatsku kućnih ljubimaca ptica, u pratnji vlasnika ili osobe ovlaštene od vlasnika određuju se sljedeći granični prijelazi:

1. cestovni granični prijelazi:

(a) Bajakovo,

(b) Ličko Petrovo Selo,

(c) Kamensko,

d) Karasovići,

(e) Klek,

(f) Knin,

(g) Metković,

(h) Slavonski Brod,

(i) Stara Gradiška,

(j) Vinjani Donji,

(k) Zaton Doli,

(l) Županja;

2. željeznički granični prijelaz:

Tovarnik;

3. pomorski granični prijelazi:

(a) Dubrovnik,

(b) Rijeka,

(c) Split,

(d) Zadar;

4. zrakoplovni granični prijelazi:

(a) Dubrovnik,

(b) Split,

(c) Zadar,

(d) Zagreb,

(e) Osijek,

(f) Pula.

Članak 5.

Za unošenje u Republiku Hrvatsku kućnih ljubimaca, osim kućnih ljubimaca iz članka 3. ovoga Pravilnika, u pratnji vlasnika ili osobe ovlaštene od vlasnika, određuju se sljedeći granični prijelazi:

1. cestovni granični prijelazi:

a) Bajakovo,

b) Batina,

c) Erdut,

d) Ličko Petrovo Selo,

e) Gunja,

f) Ilok,

g) Kamensko,

h) Karasovići,

i) Klek,

j) Knin,

k) Metković,

l) Slavonski Brod,

m) Slavonski Šamac,

n) Stara Gradiška,

o) Vinjani Donji,

p) Vukovar,

r) Zaton Doli,

s) Županja;

2. željeznički granični prijelaz:

Tovarnik;

3. pomorski granični prijelazi:

a) Dubrovnik,

b) Ploče,

c) Rijeka,

d) Split,

e) Zadar;

4. riječni granični prijelazi:

a) Drava-Osijek,

b) Vukovar;

5. zrakoplovni granični prijelazi:

a) Dubrovnik,

b) Split,

c) Zadar,

d) Zagreb,

e) Osijek,

f) Pula,

g) Rijeka,

h) Mali Lošinj.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o graničnim prijelazima za promet kućnim ljubimcima (»Narodne novine« broj 61/09 i 83/09).

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-01/85

Urbroj: 525-10/0486-13-2

Zagreb, 1. srpnja 2013.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.