Odluka o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra za 2013. godinu

NN 91/2013 (17.7.2013.), Odluka o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra za 2013. godinu

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2058

Na temelju članka 2. stavka 2. Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2013. godini (»Narodne novine«, broj: 78/13.), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

ODLUKU

O RASPOREDU SREDSTAVA ZA INTERVENTNE ZAHVATE PO POSEBNOM NALOGU MINISTRA ZA 2013. GODINU

Članak 1.

Temeljem članka 1. Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2013. godini (»Narodne novine«, broj: 78/13.), utvrđena su ukupno planirana sredstva od 120,0 milijuna kuna. Prema članku 2. istog Pravilnika 20,0 milijuna kuna predviđeno je za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra pomorstva, prometa i infrastrukture.

Članak 2.

Sukladno odredbi članka 2. Pravilnika, ministar donosi Odluku o rasporedu sredstava za interventne zahvate po županijskim upravama za ceste kako slijedi:

Redni broj

Županijska uprava za ceste

kategorija ceste

Broj ceste

Naziv ceste/dionice

Iznos

1

2

3

4

5

6

 1.

Zagrebačke županije

ŽC

3052

Gradec nadvožnjak

1.906.000

ŽC

3002

Radoišće

ŽC

3155

Hotnja I.

LC

31203

Hotnja II.

ŽC

1037

Pisarovinska Bregana

LC

31143

Novo Selo Okičko

LC

31195

Čakanec

ŽC

2186

Gornja Pušća (Kumrovečka)

LC

31022

Donja Pušća (Jurjevska I.)

LC

31022

Donja Pušća (Jurjevska II.)

LC

31019

Luka (Krajska Ves)

ŽC

2221

Žitomir

LC

31143

Donja Purgerija

ŽC

3276

Marija Gorica (M. Magdalena)

UKUPNO

1.906.000

2.

Krapinsko-

-zagorske županije

ŽC

2093

Trnovec Desinički

2.923.000

ŽC

2095

Klenovec Humski

ŽC

2126

Gregurovec

ŽC

2128

Petrova Gora

ŽC

2128

Cebovec

ŽC

2128

Vinipotok

ŽC

2128

Vojnovec 1

ŽC

2128

Vojnovec 2

ŽC

2151

Bukovje

ŽC

2151

Vrh Vinagorski

ŽC

2151

Grešna Gorica 1

ŽC

2151

Pregrada

ŽC

2151

Grešna Gorica 1

ŽC

2151

Grešna Gorica 2

ŽC

2151

Grešna Gorica 3

ŽC

2153

Pristava

ŽC

2155

Klokovec

ŽC

2155

Mala Erpenja

ŽC

2155

Hršak Breg

ŽC

2161

Tisanić Jarek 2

ŽC

2169

Belečko Završje

ŽC

2171

Hraščina 3

ŽC

2171

Hraščina 4

ŽC

2195

Klanječko Jezero 2

ŽC

2200

Hruševec 1

ŽC

2200

Hruševec 2

ŽC

2200

Hruševec 3

ŽC

2201

Banšćica 2

ŽC

2215

Radakovo

ŽC

2226

Hum Stubički

ŽC

2241

Kumrovec

ŽC

2241

Velinci

LC

22005

Vinagora

LC

22007

Veliki Tabor

LC

22010

Donje Jesenje

LC

22014

Bregi Radobojski

LC

22029

Ravno Brezje 1

LC

22029

Ravno Brezje 2

LC

22031

Ledine 3

LC

22039

Požarkovec

LC

22039

Strmec 3

LC

22063

Vrbovo

LC

22084

Vižovlje

UKUPNO

2.923.000

3.

Sisačko-

-moslavačke županije

ŽC

3234

Zrinska Gora

1.392.000

ŽC

3234

Miočinovići

ŽC

3253

Košutarica – Mlaka

ŽC

3156

Žažina – Mala Gorica

ŽC

3234

D. Stupnica – G. Stupnica

ŽC

3152

Čremušnica

LC

33083

G. Čemernica

ŽC

3186

Gvozd – Trepča

LC

33023

Kutinica

ŽC

3195

Hađer

UKUPNO

1.392.000

4.

Karlovačke županije

ŽC

3097

Ž 3097 – Dvorište Vivodinsko

841.000

ŽC

3153

Lasinja – Banski Kovačevac – a.g. grada Karlovca

ŽC

3096

Visoče – Balići – Petruš Vrh

ŽC

3144

Mali Erjavec – Donje Stative

ŽC

3099

Vrhovac – Ž 3297

UKUPNO

841.000

5.

Varaždinske županije

ŽC

2250

Vrtlinovec

1.495.000

ŽC

2056

Donja VoćaII

LC

25013

Kameničko Podgorje

ŽC

2207

Drašković

ŽC

2027

Jarki

ŽC

2175

Kračevec – Visoko

ŽC

2056

Bednjica

LC

25158

Radešić

ŽC

2056

Donja Voća I

LC

25176

Ježovec

UKUPNO

1.495.000

6.

Koprivničko-

-križevačke županije

LC

26004

Ivančec

990.000

ŽC

3002

Zaistovec

ŽC

2143

Hudovljani

LC

26140

Grad Križevci, Ulica Pušća

ŽC

2089

Apatovec

ŽC

3002

Zaistovec II

ŽC

2089

Ludbreški Ivanec – Duga Rijeka

UKUPNO

990.000

 7.

Bjelovarsko-

-bilogorska županija

LC

37128

Bastajski Brđani – V. Miletinac

561.000

UKUPNO

561.000

8.

Primorske-

-goranske županije

LC

58075

Grižane (općina Vinodolska) – Podbadanj (Grad Crikvenica)

336.000

UKUPNO

336.000

 9.

Ličko-senjske županije 

ŽC

5148

D50 – Ramljani (L59041) dionica Ličko Lešće, Sanacija nadvožnjaka Ličko Lešće

136.000

UKUPNO

136.000

10.

Virovitičko-

-podravske županije
 

ŽC

4028

U naselju Levinovac 1.

981.000

ŽC

4028

U naselju Levinovac 2.

ŽC

4028

U naselju Levinovac 3.

ŽC

4044

U naselju Vočin

ŽC

4070

Orahovica – Donja Pištana – 1

ŽC

4070

Orahovica – Donja Pištana – 2

LC

40079

Orahovica – Nova Jošava

LC

40081

U naselju Šumeđe

ŽC

4030

U naselju Orahovica

ŽC

4030

U naselju Duzluk

UKUPNO

981.000

11.

Požeško-

-slavonske županije

LC

41059

Frkljevci (D525) – Zagrađe (Ž4185)/ na donicama klizišta


LC

41067

Ž 4185 Drenovac – Bečic – Ciglenik – Lužani – Ž 4244/na dionicama klizišta

654.000

ŽC

4185

Dragovci(D49) – Drenovac – Bilice (D525)


UKUPNO

654.000

12.

Brodsko-

-posavske županije

ŽC

4162

Bilice (D525) – Ravan – D53

131.000

UKUPNO

131.000

13.

Zadarske županije

LC

63007

Pag: LC 63006 – D 106

617.000

UKUPNO

617.000

14.

Osječko-

-baranjske županije

LC

44047

Ledenik(L 44046) – Andrijevac

1.907.000

ŽC

4052

Metlinci – Ivanovci

ŽC

4052

kroz Harkanovce

ŽC

4018

Draž – Gajić

LC

44010

kroz Kneževe Vinograde

UKUPNO

1.907.000

15.

Šibensko-

-kninske županije

LC

65048

Burići – Marasi

841.000

ŽC

6078

D 33 – Miljevci – ŽC 6077

UKUPNO

841.000

16.

Vukovarsko-

-srijemske županije

ŽC

4202

Bartolovci (D525) – A.G. Grada Slavonski Brod – Garčin – Strizivojna – St. Mikanovci (D46, dionica kroz naselje St. Mikanovci

515.000

UKUPNO

515.000

17.

Splitsko-

-dalmatinske županije

ŽC

6166

Omiš (D8) – Kučiće – Slime – D39

738.000

ŽC

6169

Kostanje – Podgrađe

ŽC

6129

Blizna Gornja

LC

67220

Blizna Donja

LC

67047

Grab – Krivodol

LC

67152

Ž6156 – Postranje

UKUPNO

738.000

18.

Istarske županije

ŽC

5013

klizište Juričići

1.056.000

ŽC

5011

odron Krbavčići

ŽC

5007

odron Livade

LC

50021

potporni zid Završje

UKUPNO

1.056.000

19.

Dubrovačko-

-neretvanske županije

LC

69057

L69057 (Ž6241-Vodovađa-D8), dionica Vodovađa – D8, st. 0+780 km do st. 2+600 km

859.000

ŽC

6239

Ž6239 (Zvekovica – Drvenik-Ž6241), dionica Uskoplje – Drvenik

ŽC

6241

Ž6241 (Dubravka – Gruda), sanacija klizišta na st. 5+200 km

ŽC

6243

Ž6243 (D223-Brgat-Grbavac-Petrača-D8), sanacija klizišta na st. 4+050 km

UKUPNO

859.000

20.

Međimurske županije

LC

20004

Sveti Urban – Železna Gora(Grabrovnik)

1.121.000

LC

20015

Prekopa – Praporčan (potok Praporčan)

LC

20004

Sveti Urban – Železna Gora (Vrbovica)

LC

20046

Robadje – granica sa R. Slovenijom (Robadje 3)

LC

20046

Robadje – granica sa R. Slovenijom(Robadje 2)

LC

20046

Robadje – granica sa R. Slovenijom (Robadje 1)

LC

20015

Prekopa

LC

20007

Železna Gora – Gornja Dubrava( Martinuševec)

LC

20002

Gornji Koncovčak

LC

20046

Robadje (krivina)

LC

20009

Prekopa Vugrišinec (Veselko)

LC

20063

Herjakovčina – Prekopa

LC

20006

Prhovec – Martinuševec (Goričica)

LC

20080

Železna Gora – Toplice Sveti Martin (Trnovčak)

LC

20002

Donji Koncovčak – Gornji Koncovčak

LC

20080

Železna Gora – Toplice Sveti Martin (Trnovčak-ribnjak)

UKUPNO

1.121.000

SVEUKUPNO

20.000.000

Članak 3.

Navedena sredstva za interventne zahvate iz članka 2. odobravaju se za 2013. godinu danom stupanja na snagu ove Odluke.

Klasa: 400-01/13-03/204

Urbroj: 530-05-13-2

Zagreb, 8. srpnja 2013.

Ministar

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

91 17.07.2013 Odluka o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra za 2013. godinu 91 17.07.2013 Odluka o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra za 2013. godinu