Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izboru i utvrđivanju javnih potreba u kulturi

NN 91/2013 (17.7.2013.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izboru i utvrđivanju javnih potreba u kulturi

91 17.07.2013 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izboru i utvrđivanju javnih potreba u kulturi

MINISTARSTVO KULTURE

2061

Na temelju članka 10.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, br. 47/90, 27/93 i 38/09) ministrica kulture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O IZBORU I UTVRĐIVANJU JAVNIH POTREBA U KULTURI

Članak 1.

U Pravilniku o izboru i utvrđivanju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, br. 69/12 i 44/13) u članku 6. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Stručno vrednovanje podnesenih prijedloga provode kulturna vijeća i stručna povjerenstva za:

1. glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti,

2. dramsku i plesnu umjetnost te izvedbene umjetnosti,

3. knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost,

4. vizualne umjetnosti,

5. kulturno-umjetnički amaterizam,

6. inovativne umjetničke i kulturne prakse,

7. međunarodnu kulturnu suradnju,

8. financiranje međunarodnih projekata,

9. informatizaciju,

10. investicije i

11. zaštitu i očuvanje kulturnih dobara.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-01/13-01/0091

Urbroj: 532-06-01-01/1-13-22

Zagreb, 11. srpnja 2013.

Ministrica
prof. dr. sc. Andrea Zlatar Violić, v. r.