Odluku o početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika u Hrvatskom saboru

NN 93/2013 (19.7.2013.), Odluku o početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika u Hrvatskom saboru

HRVATSKI SABOR

2076

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 11. i 12. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (»Narodne novine«, br. 116/99., 109/00., 53/03., 167/03., 44/06., 19/07., 20/09., 145/10., 24/11., 93/11. i 120/11. – pročišćeni tekst), Hrvatski sabor na sjednici 12. srpnja 2013., donio je

ODLUKU

O POČETKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENIKA ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU

Dana 12. srpnja 2013. zastupničku dužnost počinje obnašati zamjenik zastupnika ALEN PRELEC.

Klasa: 021-14/13-01/32

Zagreb, 12. srpnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.