Odluku o izboru članice i prestanku mandata člana Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora

NN 93/2013 (19.7.2013.), Odluku o izboru članice i prestanku mandata člana Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

2077

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članaka 46. i 61. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 12. srpnja 2013., donio je

ODLUKU

O IZBORU ČLANICE I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV HRVATSKOGA SABORA

I.

Za članicu Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora bira se GORDANA SOBOL.

II.

Dana 1. srpnja 2013. dužnost člana Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora prestao je obnašati TONINO PICULA, zbog mirovanja zastupničkog mandata zastupnika.

Klasa: 021-13/13-12/22

Zagreb, 12. srpnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.