Odluku o izboru člana i prestanku mandata člana Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora

NN 93/2013 (19.7.2013.), Odluku o izboru člana i prestanku mandata člana Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

2078

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članaka 46. i 63. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 12. srpnja 2013., donio je

ODLUKU

O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO HRVATSKOGA SABORA

I.

Za člana Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora bira se NENAD PLEŠE.

II.

Dana 1. srpnja 2013. dužnost člana Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora prestao je obnašati NIKOLA VULJANIĆ, zbog mirovanja zastupničkog mandata zastupnika.

Klasa: 021-13/13-12/20

Zagreb, 12. srpnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.