Odluku o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova odbora za europske poslove Hrvatskoga sabora

NN 93/2013 (19.7.2013.), Odluku o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova odbora za europske poslove Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

2080

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članaka 46. i 66. stavka 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 12. srpnja 2013., donio je

ODLUKU

O IZBORU PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA EUROPSKE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA

U Odbor za europske poslove Hrvatskoga sabora biraju se:

– za predsjednika

– DANIEL MONDEKAR

– za potpredsjednike

– GORDAN JANDROKOVIĆ

– mr. sc. JOZO RADOŠ

– za članove

– DRAGICA ZGREBEC

– INGRID ANTIČEVIĆ MARINOVIĆ

– PEĐA GRBIN

– IGOR RAĐENOVIĆ

– dr. sc. ROMANA JERKOVIĆ

– DAMIR MATELJAN

– IGOR KOLMAN

– dr. sc. MILORAD PUPOVAC

– dr. sc. DAVOR BOŽINOVIĆ

– dr. sc. MARTINA DALIĆ

– FRANO MATUŠIĆ

– TOMISLAV KLARIĆ

– BRANKO VUKŠIĆ

– BORO GRUBIŠIĆ.

Klasa: 021-13/13-12/25

Zagreb, 12. srpnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.