Odluku o izboru članica i prestanku mandata članova Odbora za vanjsku politiku Hrvatskoga sabora

NN 93/2013 (19.7.2013.), Odluku o izboru članica i prestanku mandata članova Odbora za vanjsku politiku Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

2081

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članaka 46. i 68. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 12. srpnja 2013., donio je

ODLUKU

O IZBORU ČLANICA I PRESTANKU MANDATA ČLANOVA ODBORA ZA VANJSKU POLITIKU HRVATSKOGA SABORA

I.

U Odbor za vanjsku politiku Hrvatskoga sabora za članice se biraju:

– TANJA VRBAT

– MELITA MULIĆ.

II.

Dana 1. srpnja 2013. dužnost članice Odbora za vanjsku politiku Hrvatskoga sabora prestala je obnašati BILJANA BORZAN, zbog mirovanja zastupničkog mandata zastupnice.

III.

Dana 1. srpnja 2013. dužnost člana Odbora za vanjsku politiku Hrvatskoga sabora prestao je obnašati TONINO PICULA, zbog mirovanja zastupničkog mandata zastupnika.

Klasa: 021-13/13-12/23

Zagreb, 12. srpnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.