Odluku o razrješenju i izboru člana Odbora za gospodarstvo Hrvatskoga sabora

NN 93/2013 (19.7.2013.), Odluku o razrješenju i izboru člana Odbora za gospodarstvo Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

2082

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članaka 46. i 76. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 12. srpnja 2013., donio je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA GOSPODARSTVO HRVATSKOGA SABORA

I.

Razrješuje se dužnosti člana Odbora za gospodarstvo Hrvatskoga sabora BRANKO VUKŠIĆ.

II.

Za člana Odbora za gospodarstvo Hrvatskoga sabora bira se ZLATKO TUŠAK.

Klasa: 021-13/13-12/26

Zagreb, 12. srpnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.