Odluku o izboru predsjednice i prestanku mandata predsjednice i razrješenju i izboru članice Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora

NN 93/2013 (19.7.2013.), Odluku o izboru predsjednice i prestanku mandata predsjednice i razrješenju i izboru članice Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

2083

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članaka 46. i 86. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 12. srpnja 2013., donio je

ODLUKU

O IZBORU PREDSJEDNICE I PRESTANKU MANDATA PREDSJEDNICE I RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU POLITIKU HRVATSKOGA SABORA

I.

Za predsjednicu Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora bira se dr. sc. ROMANA JERKOVIĆ.

II.

Dana 1. srpnja 2013. dužnost predsjednice Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora prestala je obnašati BILJANA BORZAN, zbog mirovanja zastupničkog mandata zastupnice.

III.

Razrješuje se dužnosti članice Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora dr. sc. ROMANA JERKOVIĆ.

IV.

Za članicu Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora bira se dr. sc. MARIJANA ŽIVKO.

Klasa: 021-13/13-12/21

Zagreb, 12. srpnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.