Odluku o iskazivanju povjerenja članu Vlade Republike Hrvatske

NN 93/2013 (19.7.2013.), Odluku o iskazivanju povjerenja članu Vlade Republike Hrvatske

HRVATSKI SABOR

2084

Na temelju članka 110. Ustava Republike Hrvatske i članka 119. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 15. srpnja 2013., donio je

ODLUKU

O ISKAZIVANJU POVJERENJA ČLANU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

Hrvatski sabor iskazuje povjerenje članu Vlade Republike Hrvatske RANKU OSTOJIĆU, ministru unutarnjih poslova, i za obavljanje dužnosti potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske.

Klasa: 021-12/13-08/07

Zagreb, 15. srpnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.