Odluku o izboru predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske

NN 93/2013 (19.7.2013.), Odluku o izboru predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske

HRVATSKI SABOR

2085

Na temelju odredbe članka 119. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske, uz prethodno mišljenje Opće sjednice Vrhovnog suda Republike Hrvatske i Odbora za pravosuđe Hrvatskoga sabora, a u vezi s odredbom članka 44. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, br. 28/13.) i članka 51. Zakona o Državnom sudbenom vijeću (»Narodne novine«, br. 116/10., 57/11., 13/13. i 28/13.), Hrvatski sabor na sjednici 15. srpnja 2013., donio je

ODLUKU

O IZBORU PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE

BRANKO HRVATIN bira se za predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske na vrijeme od četiri godine.

Klasa: 021-13/13-08/01

Zagreb, 15. srpnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.