Uredba o visini trošarina na motorne benzine, plinsko ulje i kerozin

NN 93/2013 (19.7.2013.), Uredba o visini trošarina na motorne benzine, plinsko ulje i kerozin

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2088

Na temelju članka 84. stavka 13. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, br. 22/2013, 32/2013 i 81/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. srpnja 2013. godine donijela

UREDBU

O VISINI TROŠARINE NA MOTORNE BENZINE, PLINSKO ULJE I KEROZIN ZA POGON

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuje se visina trošarine koja se plaća na motorne benzine koji se koriste kao pogonska goriva, na plinsko ulje za pogon i kerozin za pogon na području Republike Hrvatske.

Članak 2.

Ovom se Uredbom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva Vijeća 2003/96/EEZ od 27. listopada 2003. o restrukturiranju sustava Zajednice o oporezivanju energenata i električne struje (SL L 283, 31. 10. 2003.).

Članak 3.

Visina trošarine iz članka 84. stavka 3. Zakona o trošarinama iznosi za:

1.

Motorne benzine koji se koriste kao pogonska goriva:


1.1.

Olovni benzin iz tarifnih oznaka
KN 2710 11 31, 2710 11 51, 2710 11 59

4.000,00 kn/1000 l


1.2.

Bezolovni benzin iz tarifnih oznaka
KN 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49

3.360,00 kn/1000 l

2.

Plinsko ulje iz tarifnih oznaka 2710 19 41 do 2710 19 49


2.1.

za pogon

2.560,00 kn/1000 l

3.

Kerozin – petrolej iz tarifnih oznaka 2710 19 21 i 2710 19 25


3.1.

za pogon

2.560,00 kn/1000 l

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o visini trošarine na motorne benzine, plinsko ulje i kerozin za pogon (»Narodne novine«, br. 137/2012, 144/2012 i 76/2013).

Članak 5.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 23. srpnja 2013. godine.

Klasa: 022-03/13-03/84

Urbroj: 50301-05/16-13-2

Zagreb, 18. srpnja 2013.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.

93 19.07.2013 Uredba o visini trošarina na motorne benzine, plinsko ulje i kerozin 93 19.07.2013 Uredba o visini trošarina na motorne benzine, plinsko ulje i kerozin