Rješenje o imenovanju potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske

NN 93/2013 (19.7.2013.), Rješenje o imenovanju potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2089

Na temelju članka 110. stavka 5. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 85/2010 – pročišćeni tekst) i članka 4. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 150/2011), uz supotpis predsjednika Hrvatskoga sabora, donosim

RJEŠENJE

O IMENOVANJU POTPREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

Imenuje se RANKO OSTOJIĆ, ministar unutarnjih poslova, potpredsjednikom Vlade Republike Hrvatske.

Klasa: 080-02/13-01/191

Urbroj: 5030115/1-13-04

Zagreb, 15. srpnja 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.