Rješenje o razrješenju člana Ravnateljstva Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža

NN 93/2013 (19.7.2013.), Rješenje o razrješenju člana Ravnateljstva Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2090

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 150/2011) i članka 14. stavka 3. Zakona o Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža (»Narodne novine« br. 96/2003 i 190/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. srpnja 2013. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU ČLANA RAVNATELJSTVA LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA

Razrješuje se prof. dr. sc. MARKO SAMARDŽIJA dužnosti člana Ravnateljstva Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža, na koju je imenovan na prijedlog Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, radi isteka mandata.

Klasa: 080-02/13-02/156

Urbroj: 5030115/1-13-02

Zagreb, 11. srpnja 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.