Rješenje o imenovanju člana Ravnateljstva Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža

NN 93/2013 (19.7.2013.), Rješenje o imenovanju člana Ravnateljstva Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2091

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 150/2011) i članka 14. stavka 3. Zakona o Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža (»Narodne novine« br. 96/2003 i 190/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. srpnja 2013. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU ČLANA RAVNATELJSTVA LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA

Imenuje se prof. dr. sc. NEVEN BUDAK članom Ravnateljstva Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža, na prijedlog Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Klasa: 080-02/13-01/208

Urbroj: 5030115/1-13-03

Zagreb, 11. srpnja 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.