Odluka o imenovanju sudaca Županijskog suda u Splitu

NN 93/2013 (19.7.2013.), Odluka o imenovanju sudaca Županijskog suda u Splitu

DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE

2108

Na temelju članka 54. stavak 7. i članka 55. stavak 3. Zakona o Državnom sudbenom vijeću (»Narodne novine« broj 116/10, 57/11, 130/11 – u daljnjem dijelu teksta: ZDSV) Državno sudbeno vijeće u sastavu Ranko Marijan, mr. sc. Dražen Jakovina, Tihana Cišper, Mijo Galiot, dr. sc. Marin Mrčela, Marko Pribisalić, Marko Rašo i prof. dr. sc. Boris Buklijaš, na 78. sjednici, održanoj 27. i 28. lipnja 2013. donijelo je

ODLUKU

O IMENOVANJU SUDACA

Za suce Županijskog suda u Splitu imenuju se

– Mr. sc Ivan Tironi, sudac Općinskog suda u Splitu

– Boris Mimica, sudac Općinskog suda u Splitu

– Ivica Botica, sudac Općinskog suda u Splitu

– Verica Franić, sutkinja Općinskog suda u Splitu

– Ana Grbavac, sutkinja Općinskog suda u Splitu

Imenovani kandidati stupit će na dužnost 1. rujna 2013.

Broj: IS-32/11

Zagreb, 28. lipnja 2013.

Predsjednik

Ranko Marijan, v. r.