Pravilnik o izmjeni Pravilnika o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 93/2013 (19.7.2013.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja

93 19.07.2013 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2111

Na osnovi članka 24. stavka 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 80/13.) i članka 26. točke 8. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10., 8/11. i 18/13.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 39. sjednici održanoj 2. srpnja 2013. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O DENTALNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Pravilniku o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 38/13., 49/13. i 50/13.) u Popisu dentalnih pomagala iz članka 5. stavka 1. za dentalna pomagala pod šiframa: 52359, 52369 i 93007 u stupci 14. brišu se riječi: »i doktor stomatolog specijalista stomatološke protetike u polivalentnoj stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/13-01/208

Urbroj: 338-01-01-13-1

Zagreb, 2. srpnja 2013.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prim. mr. sc. Marijan Cesarik, dr. med., v. r.