Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

NN 93/2013 (19.7.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2113

Na osnovi članka 24. stavka 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 80/13.) i članka 26. točke 8. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« 18/09., 33/10., 8/11. i 18/13.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 39. sjednici održanoj 2. srpnja 2013. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA

Članak 1.

U Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima (»Narodne novine« broj 7/12., 14/12., 23/12., 25/12., 45/12., 69/12., 85/12., 92/12., 119/12., 147/12., 21/13. i 38/13.) Popis pomagala iz članka 7. stavke 3. mijenja se:

Podaci upisani pod šiframa HZZO-a prema ISO 9999, mijenjaju se i glase:

TABELA


Pomagala i podaci upisani pod šiframa HZZO-a prema ISO 9999: 061206041305 i 214506150102 , brišu se.

Članak 2.

U članku 15. stavku 3. riječi: »da je isporučeno pomagalo jednake ili niže cijene od propisanog pomagala i«, brišu se.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu petnaestog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/3-01/231

Urbroj: 338-01-01-13-1

Zagreb, 2. srpnja 2013.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda

za zdravstveno osiguranje

prim. mr. sc. Marijan Cesarik, dr. med., v. r.

93 19.07.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima 93 19.07.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima 93 19.07.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima