Rješenje o utvrđivanju cijena obrazaca isprava za strance

NN 94/2013 (22.7.2013.), Rješenje o utvrđivanju cijena obrazaca isprava za strance

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2135

Na temelju članka 31. stavka 3. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« broj 81/2013), članka 6. stavka 3. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o boravku i radu visokokvalificiranih državljana trećih država u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« broj 81/2013), članka 15. stavka 2. Pravilnika o pograničnoj propusnici i dozvoli za jednokratni prijelaz zajedničke državne granice (»Narodne novine« broj 81/2013) i članka 25. stavka 2. Pravilnika o načinu utvrđivanja uvjeta za ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji te članova obitelji hrvatskih državljana (»Narodne novine« broj 126/2012 i 81/2013) ministar unutarnjih poslova donosi

RJEŠENJE

O UTVRĐIVANJU CIJENA OBRAZACA ISPRAVA ZA STRANCE

I.

Za obrasce isprava za strance, navedene u ovome Rješenju, plaća se naknada u sljedećem iznosu:

1. Dozvola boravka (Obrazac 7a)                        240,00 kuna,

2. Posebna putovnica za stranca (Obrazac 16a)    320,00 kuna,

3. Dozvola boravka (Obrazac 3)                         240,00 kuna,

4. Pogranična propusnica (Obrazac 1)                 225,00 kuna,

5. Boravišna iskaznica (Obrazac 4b)                    240,00 kuna.

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovoga Rješenja uplaćuju se u državni proračun na IBAN BR.: HR 1210010051863000160.

III.

Stupanjem na snagu ovoga Rješenja prestaju važiti stavci 1. i 3. točke I. Rješenja o utvrđivanju cijene obrazaca iz članka 64. stavka 2. Pravilnika o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« broj 130/2012).

IV.

Ovo Rješenje stupa na snagu prvoga dana od dana njegove objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-46819/1-2013.

Zagreb, 19. srpnja 2013.

Ministar
Ranko Ostojić, v. r.

94 22.07.2013 Rješenje o utvrđivanju cijena obrazaca isprava za strance 94 22.07.2013 Rješenje o utvrđivanju cijena obrazaca isprava za strance