Odluka o donošenju Izvješća o stanju kakvoće zraka za područje Republike Hrvatske od 2008. do 2011. godine

NN 95/2013 (23.7.2013.), Odluka o donošenju Izvješća o stanju kakvoće zraka za područje Republike Hrvatske od 2008. do 2011. godine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2140

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 150/2011), a u vezi sa člankom 155. Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine« broj 130/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. srpnja 2013. godine donijela

ODLUKU

O DONOŠENJU IZVJEŠĆA O STANJU KAKVOĆE ZRAKA ZA PODRUČJE REPUBLIKE HRVATSKE OD 2008. DO 2011. GODINE

I.

Donosi se Izvješće o stanju kakvoće zraka za područje Republike Hrvatske od 2008. do 2011. godine.

Izvješće iz stavka 1. ove točke sastavni je dio ove Odluke.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama.

Klasa: 022-03/13-04/280

Urbroj: 50301-05/25-13-3

Zagreb, 11. srpnja 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

IZVJEŠĆE
O STANJU KAKVOĆE ZRAKA ZA PODRUČJE REPUBLIKE HRVATSKE OD 2008. DO 2011. GODINE

95 23.07.2013 Odluka o donošenju Izvješća o stanju kakvoće zraka za područje Republike Hrvatske od 2008. do 2011. godine 95 23.07.2013 Odluka o donošenju Izvješća o stanju kakvoće zraka za područje Republike Hrvatske od 2008. do 2011. godine 95 23.07.2013 Odluka o donošenju Izvješća o stanju kakvoće zraka za područje Republike Hrvatske od 2008. do 2011. godine