Odluka o opozivu mr. sc. Tončija Staničića dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, sa sjedištem u Sarajevu

NN 97/2013 (26.7.2013.), Odluka o opozivu mr. sc. Tončija Staničića dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, sa sjedištem u Sarajevu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2168

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96 i 72/13), točke II. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: T-018-07/13-02/26, urbroj: 5030115/1-13-08 od 17. srpnja 2013., donosim

ODLUKU

O OPOZIVU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

Mr. sc. TONČI STANIČIĆ opoziva se dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, sa sjedištem u Sarajevu.

Ova Odluka stupa na snagu 31. kolovoza 2013. godine.

Klasa: 018-07/13-02/34

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 19. srpnja 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.