Odluka o oslobođenju od obveze fiskalizacije u prometu gotovinom za djelatnost ovlaštenih mjenjača, do 1. listopada 2013. godine

NN 99/2013 (31.7.2013.), Odluka o oslobođenju od obveze fiskalizacije u prometu gotovinom za djelatnost ovlaštenih mjenjača, do 1. listopada 2013. godine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2223

Na temelju članka 6. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (»Narodne novine«, broj 133/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. srpnja 2013. godine donijela

ODLUKU

O OSLOBOĐENJU OD OBVEZE FISKALIZACIJE U PROMETU GOTOVINOM ZA DJELATNOST OVLAŠTENIH MJENJAČA, DO 1. LISTOPADA 2013. GODINE

I.

Ovom Odlukom oslobađa se od obveze fiskalizacije u prometu gotovinom djelatnost ovlaštenih mjenjača, do 1. listopada 2013. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-04/346

Urbroj: 50301-05/16-13-2

Zagreb, 25. srpnja 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.