Pravilnik o načinu izražavanja alkoholne jakosti s obzirom na obujam i masu

NN 99/2013 (31.7.2013.), Pravilnik o načinu izražavanja alkoholne jakosti s obzirom na obujam i masu

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

2249

Na temelju članka 16. stavka 3. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine« broj 163/2003, 194/2003 i 111/2007) ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O NAČINU IZRAŽAVANJA ALKOHOLNE JAKOSTI S OBZIROM NA OBUJAM ILI MASU

PODRUČJE PRIMJENE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje metoda za izražavanje alkoholne jakosti s obzirom na obujam ili na masu, i daje formula za izvođenje tablica radi izračunavanja alkoholne jakosti na temelju provedenih mjerenja.

Članak 2.

Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi sljedeća Direktiva:

– Direktiva 76/766/EEZ Vijeća od 27. srpnja 1976. godine o približavanju zakona država članica u odnosu na alkoholne tablice (SL L 262, 27. 9. 1976.).

Članak 3.

Ovim se Pravilnikom prihvaćaju brojčane vrijednosti alkoholne jakosti koje su izvedene iz alkoholometrijskih tablica sastavljenih na temelju formule iz Dodatka ovoga Pravilnika i iz mjerenja koja su provedena pomoću alkoholometara ili alkoholnih hidrometara koji nose EC oznake i znakove odnosno pomoću mjerila koja osiguravaju barem istovjetan stupanj točnosti, a na osnovi povezanoj s uporabom tih tablica ili mjerila.

Članak 4.

Ovim Pravilnikom propisuje se upotreba sljedećih znakova za prikazivanje alkoholne jakosti, u skladu s člankom 3. i Dodatkom ovoga Pravilnika:

‘% vol’ za obujmovnu alkoholnu jakost,

‘% mas’ za masenu alkoholnu jakost.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-02/07

Urbroj: 558-01/1-13-1

Zagreb, 26. srpnja 2013.

Ravnatelj

Ismar Avdagić, dipl. iur., v. r.

DODATAK

ALKOHOLNA JAKOST

1. DEFINICIJA

‘Obujmovna alkoholna jakost’ smjese vode i etanola je omjer obujma čistog alkohola koji se nalazi u toj smjesi pri 20 °C i ukupnog obujma te smjese pri istoj temperaturi.

‘Masena alkoholna jakost’ smjese vode i etanola je omjer mase alkohola koja se nalazi u toj smjesi i ukupne mase te smjese.

2. IZRAŽAVANJE ALKOHOLNE JAKOSTI

Alkoholna jakost izražava se u dijelovima alkohola na sto dijelova smjese.

Odgovarajući znakovi su:

‘% vol’ za obujmovnu alkoholnu jakost

‘% mas’ za masenu alkoholnu jakost.

3. ODREĐIVANJE ALKOHOLNE JAKOSTI

Radi određivanja alkoholne jakosti uz pomoć mjerila trebaju se provesti sljedeći postupci:

– očitavanje alkoholometra ili alkoholnoga hidrometra, pri temperaturi smjese;

– mjerenje temperature smjese.

Rezultati se moraju dobiti iz međunarodnih alkoholnih tablica.

4. FORMULA ZA IZRAČUNAVANJE MEĐUNARODNIH ALKOHOLNIH TABLICA

ZA SMJESE VODE I ETANOLA

Gustoća ‘ρ’ smjese vode i etanola, izražena u kilogramima na prostorni metar (kg/m3), pri temperaturi (t) izraženoj u stupnjevima Celzija, dana je dalje navedenom formulom kao funkcija:

– masenog udjela ‘p’, izraženoga kao decimalni broj[1]

– temperature ‘t’, izražene u stupnjevima Celzija (IPTS-68)

– niže navedenih brojčanih koeficijenata.

Ova formula vrijedi za temperature u području od –20 °C do +40 °C.

n

=

5

m1

=

11

m2

=

10

m3

=

9

m4

=

4

m5

=

2

BROJČANI KOEFICIJENTI U FORMULI


A k

B k

k

kg/m 3


1

9,982 012 300 x 10 2

–2,061 851 3 x 10 –1 kg/(m 3· oC)

2

–1,929 769 495 x 10 2

–5,268 254 2 x 10 –3 kg/(m 3· oC 2)

3

3,891 238 958 x 10 2

3,613 001 3 x 10 –5 kg/(m 3· oC 3)

4

–1,668 103 923 x 10 3

–3,895 770 2 x 10 –7 kg/(m 3·oC 4)

5

1,352 215 441 x 10 4

7,169 354 0 x 10 –9 kg/(m 3·oC 5)

6

–8,829 278 388 x 10 4

–9,973 923 1 x 10 –11 kg/(m 3· oC 6)

7

3,062 874 042 x 10 5


8

–6,138 381 234 x 10 5


9

7,470 172 998 x 10 5


10

–5,478 461 354 x 10 5


11

2,234 460 334 x 10 5


12

–3,903 285 426 x 10 4


C 1, k

C 2, k


kg/(m 3 · oC)

kg/(m 3· oC 2)

1

1,693 443 461 530 087 x 10 –1

–1,193 013 005 057 010 x 10 –2

2

–1,046 914 743 455 169 x 10 1

2,517 399 633 803 461 x 10 –1

3

7,196 353 469 546 523 x 10 1

–2,170 575 700 536 993

4

–7,047 478 054 272 792 x 10 2

1,353 034 988 843 029 x 10 1

5

3,924 090 430 035 045 x 10 3

–5,029 988 758 547 014 x 10 1

6

–1,210 164 659 068 747 x 10 4

1,096 355 666 577 570 x 10 2

7

2,248 646 550 400 788 x 10 4

–1,422 753 946 421 155 x 10 2

8

–2,605 562 982 188 164 x 10 4

1,080 435 942 856 230 x 10 2

9

1,852 373 922 069 467 x 10 4

–4,414 153 236 817 392 x 10 1

10

–7,420 201 433 430 137 x 10 3

7,442 971 530 188 783

11

1,285 617 841 998 974 x 10 3


C 3, k

C 4, k

k

kg/(m 3· oC 3)

kg/(m 3· oC 4)

1

–6,802 995 733 503 803 x 10 –4

4,075 376 675 622 027 x 10 –6

2

1,876 837 790 289 664 x 10 –2

–8,763 058 573 471 110 x 10 –6

3

–2,002 561 813 734 156 x 10 –1

6,515 031 360 099 368 x 10 –6

4

1,022 992 966 719 220

–1,515 784 836 987 210 x 10 –6

5

–2,895 696 483 903 638


6

4,810 060 584 300 675


7

–4,672 147 440 794 683


8

2,458 043 105 903 461


9

–5,411 227 621 436 812 x 10 –1


C 5, k

k

kg/(m 3· oC 5)

1

–2,788 074 354 782 409 x 10 –8

2

1,345 612 883 493 354 x 10 –8

[1]Primjer: za maseni udio od 12 %, p = 0,12.

99 31.07.2013 Pravilnik o načinu izražavanja alkoholne jakosti s obzirom na obujam i masu 99 31.07.2013 Pravilnik o načinu izražavanja alkoholne jakosti s obzirom na obujam i masu