Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina za energetski subjekt Plinacro d.o.o., Savska cesta 88A, Zagreb

NN 102/2013 (7.8.2013.), Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina za energetski subjekt Plinacro d.o.o., Savska cesta 88A, Zagreb

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

2293

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12) i članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 31. srpnja 2013. donijela

ODLUKU

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA TRANSPORT PLINA ZA ENERGETSKI SUBJEKT PLINACRO d.o.o., SAVSKA CESTA 88A, ZAGREB

I.

Tarifne stavke prema Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina, za energetski subjekt PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88A, Zagreb, iznose kako slijedi:

Vrsta tarifnih stavki

Oznaka tarifne stavke

Naziv tarifne stavke

Tarifne stavke za godine
regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)

Mjerna
jedinica

T
2014.

T+1
2015.

T+2
2016.

Tarifne stavke za ugovoreni stalni kapacitet na godišnjoj razini za ulaze u transportni sustav

TU,IN

Tarifna stavka za ulaz na interkonekciji

3,3585

3,0183

2,7176

kn/kWh/dan

TU,PR

Tarifna stavka za ulaz iz proizvodnje

3,0227

2,7165

2,4458

kn/kWh/dan

TU,SK

Tarifna stavka za ulaz iz sustava skladišta plina

0,3359

0,3018

0,2718

kn/kWh/dan

Tarifne stavke za ugovoreni stalni kapacitet na godišnjoj razini za izlaze iz transportnog sustava

TI,IN

Tarifna stavka za izlaz na interkonekciji

5,9238

5,4749

5,0596

kn/kWh/dan

TI,HR

Tarifna stavka za izlaz u Hrvatskoj

0,8886

0,8212

0,7589

kn/kWh/dan

TI,ZZ

Tarifna stavka za izlaz u zasebnoj zoni

kn/kWh/dan

Tarifna stavka za količinu plina na izlazima iz transportnog sustava

TK

Tarifna stavka za količinu plina

0,0020

0,0019

0,0017

kn/kWh

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini tarifnih stavki za transport prirodnog plina za 2009. godinu (»Narodne novine«, broj 103/09).

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2014.

Klasa: 307-01/13-01/18

Urbroj: 371-01/13-04

Zagreb, 31. srpnja 2013.

Predsjednik Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.

102 07.08.2013 Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina za energetski subjekt Plinacro d.o.o., Savska cesta 88A, Zagreb 102 07.08.2013 Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina za energetski subjekt Plinacro d.o.o., Savska cesta 88A, Zagreb 102 07.08.2013 Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina za energetski subjekt Plinacro d.o.o., Savska cesta 88A, Zagreb