Rješenje o razrješenju predsjednice i članova Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka

NN 103/2013 (9.8.2013.), Rješenje o razrješenju predsjednice i članova Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2316

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011), a u vezi sa člankom 35. Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (»Narodne novine«, broj 56/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. kolovoza 2013. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA VIJEĆA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA

1. Razrješuje se ANKA MRAK-TARITAŠ, predstavnica ministarstva nadležnog za poslove prostornog uređenja, dužnosti predsjednice Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka.

2. Razrješuju se dužnosti članovi Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka:

– HRVOJE DOKOZA, predstavnik ministarstva nadležnog za poslove zaštite okoliša

– mr. sc. LEDA LEPRI, predstavnica tijela državne uprave nadležnog za poslove e-vlade

– VIKTOR KOPRIVNJAK, predstavnik ministarstva nadležnog za obranu

– dr. sc. VANJA BILIĆ, predstavnik ministarstva nadležnog za zemljišne knjige

– mr. sc. OLIVER KUMRIĆ, predstavnik ministarstva nadležnog za promet i veze

– prof. dr. sc. VESNA GANTNER, predstavnica ministarstva nadležnog za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo

– MIRKO MORIĆ, predstavnik ministarstva nadležnog za znanost i obrazovanje

– MARIJA TUSUN, predstavnica ministarstva nadležnog za zaštitu kulturne i prirodne baštine

– dr. sc. KRISTINA ČELIĆ, predstavnica ministarstva nadležnog za gospodarstvo

– dr. sc. DANKO MARKOVINOVIĆ, predstavnik tijela državne uprave nadležnog za poslove državne izmjere i katastra nekretnina

– ŽAKLINA ČIZMOVIĆ, predstavnica tijela državne uprave nadležnog za statističke poslove

– doc. dr. sc. ZVONKO GRŽETIĆ, predstavnik Hrvatskoga hidrografskog instituta

– ROBERT PAJ, predstavnik zajednice gospodarstva geodezije i geoinformatike

– TANJA PUŠELJ OSTROŠKI, predstavnica zajednice gospodarstva informatičke tehnologije

– DAMIR DELAČ, predstavnik Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu.

Klasa: 080-02/13-02/185

Urbroj: 5030115/1-13-02

Zagreb, 1. kolovoza 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.