Rješenje o imenovanju predsjednice i članova Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka

NN 103/2013 (9.8.2013.), Rješenje o imenovanju predsjednice i članova Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2317

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011) i članka 27. stavaka 1. i 2. Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (»Narodne novine«, broj 56/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. kolovoza 2013. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA VIJEĆA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA

1. Imenuje se ANKA MRAK-TARITAŠ, predstavnica središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove graditeljstva i prostornoga uređenja, predsjednicom Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka.

2. Za članove Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka, imenuju se:

– prof. dr. sc. ŽELJKO HEĆIMOVIĆ, predstavnik Nacionalne kontaktne točke

– HRVOJE DOKOZA, predstavnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove zaštite okoliša i prirode

– mr. sc. LEDA LEPRI, predstavnica središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove e-Hrvatske

– VIKTOR KOPRIVNJAK, predstavnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za obranu

– dr. sc. MARKO LONČAREVIĆ, predstavnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za promet, prometnu infrastrukturu i elektroničke komunikacije

– prof. dr. sc. VESNA GANTNER, predstavnica središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo

– MILJENKA KUHAR, predstavnica središnjeg tijela državne uprave nadležnog za znanost i obrazovanje

– SANJA ŠABAN, predstavnica središnjeg tijela državne uprave nadležnog za zaštitu kulturne baštine

– GORAN BASARAC, predstavnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za gospodarstvo

– dr. sc. DANKO MARKOVINOVIĆ, predstavnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove državne izmjere i katastra nekretnina

– ŽAKLINA ČIZMOVIĆ, predstavnica središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove službene statistike

– LUKŠA ČIČOVAČKI, predstavnik tijela državne uprave nadležnog za sigurnost plovidbe

– doc. dr. sc. ZVONKO GRŽETIĆ, predstavnik javne ustanove nadležne za obavljanje hidrografske djelatnosti

– DAMIR DELAČ, predstavnik zajednice gospodarstva geodezije i geoinformatike

– TANJA PUŠELJ OSTROŠKI, predstavnica zajednice gospodarstva informatičke tehnologije

– ROBERT PAJ, predstavnik strukovne udruge ovlaštenih inženjera geodezije.

Klasa: 080-02/13-01/261

Urbroj: 5030115/1-13-02

Zagreb, 1. kolovoza 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.